Rozšířitelnost redakčního systému, modularita

Rozšířitelnost je jedna z klíčových vlastností redakčního a publikačního systému cms core.
Pro konkrétní webové stránky se vytváří jednoduché rozšíření (plugins), nebo kompletní moduly.
Rozšíření je jednoduché, a to díky kvalitní architektuře celého systému.

Základní moduly redakčního systému jsou moduly, které lze ihned použít pro webové stránky. Mimo tyto moduly je vytvořeno několik dalších modulů pro konkrétní klienty, je možné využít i tyto pokud budou vyhovovat konkrétním potřebám.

Vytvoření nového modulu není náročné, a je časově flexibilní díky hotovým komponentám a kvalitní architektuře systému.

Můžete nás kontaktovat v případě implementace nových modulů.